الیاف کولار

کشف کولار در سال 1965 عملی شد. خانم Stephunie Kwolek محقق مرکز تحقیقاتی دوپان در ویلینگتون این کشف بزرگ را انجام داد. او دریافت که پارا بنزوئیک اسید می تواند پلیمریزه شده و تحت شرایط ویژه ای حل و منتج به پلیمر سخت قابل رشته شده می گردد.

کولار اولین بار در سال 1970 توسط dupont معرفی شد و جز اولین دسته الیاف با قدرت کششی و مدول بالا بوده که در کامپوزیت های پیشرفته به کار می رود.

کولار نام تجاری برای الیاف ساخته شده از پارا آرامید قوی و سبک که با دیگر آرامیدها مثل نومکس و تکنورا ارتباط دارد. به طور معمول به صورت نخ و یا پارچه های بافته شده و یا به عنوان یک بخش از مواد کامپوزیتی استفاده می شود.

کاربردهای الیاف کولار

در حال حاضر کولار استفاده های زیادی دارد اعم از تایر دوچرخه، بادبان های مسابقه تا محافظ بدن به علت اینکه نسبت استحکام به وزن آن زیاد است و به این ترتیب با وزن یکسان، 5 برابر فولاد استحکام دارد.